1 2
Zhejiang Dongwu International Plaza
Project Info
Address:Zhejiang Huzhou
ConstructionArea: 395600㎡
A high-rise:54 Stories/288m
Time:2010