Production Base Of Huawei(Hangzhou)
Project Info
Address:Hangzhou Zhejiang
ConstructionArea: 70000㎡
Time:2003