Fuqing Wanda Plaza
Project Info
Address:FUQING FUJIAN
Construction Area: 245200㎡
Time:2011